HOME
top

Positionering

Te vaak zie je mooie plaatjes en praatjes, maar ontbreekt het (onzichtbare) fundament eronder. Waar gaat het eigenlijk over? De kracht van een organisatie of een product zit in het fundament waar het op gebouwd is: een duidelijke, onderscheiden positionering, laten we het DNA noemen.

Of het nu gaat om missie en visie, huisstijl, commercials of personeelsbeleid, alles moet terug te voeren zijn naar een duidelijke kern, het DNA, waarop alles gebaseerd kan worden. Ziehier de noodzaak van een heldere corporate en arbeidsmarktpositionering. Die er ook voor zorgt dat alle communicatie-uitingen in elkaar grijpen en elkaar versterken. Het wezenskenmerk van DNA is dat het onzichtbaar is, maar toch aan de basis staat van alles. Zonder DNA geen leven.

Merken & Werken betekent: op basis van een degelijk fundament bouwen aan een merk. Eerst denken, dan doen! Het in de juiste volgorde plaatsen van inhoud en vorm. Pas dan kun je gaan bouwen aan een merk. Het grote voordeel van een stevig fundament is dat je er alle middelen snel en eenduidig op kunt baseren. Altijd vanuit dezelfde, duidelijke boodschap.

Een wezenlijk kenmerk van een goede positionering is dat het ook echt waar is. Het is geen bedachte propositie die toevallig lekker bekt of goed past in de tijdgeest. Nee, in elke positionering wordt de kern van een organisatie, het werkgeverschap, het product zover ontleed dat het DNA overblijft. Van daaruit wordt dan vervolgens een creatieve en effectieve vertaling gemaakt. In welke vorm dan ook.

top
TwitterBlogoLinkedinfacebook