HOME
top

  Positionering universiteit

  Ook in de academische wereld  neemt de concurrentie toe. Nationaal én internationaal. Het is dus van het allergrootste belang te weten wat je onderscheidende positie is als universiteit; als bron van kennis en wetenschap, als werkgever, als innovatieve plek, als verzameling van talent et cetera.

  Als je weet waar je kracht ligt wordt het communiceren hierover een stuk eenvoudiger. Merken & Werken is samen met de universiteit op zoek gegaan naar de essentie, vastgelegd in de corporate positionering en de daaruit voortkomende propositie. Deze twee zullen de komende jaren leidend zijn in alle interne én externe communicatie van de universiteit.

  In sessies met alle mogelijke doelgroepen is gezocht naar de meest wezenlijke kenmerken van de organisatie.  Wat is de kern, de ziel van deze specifieke universiteit? Waarin onderscheidt zij zich van andere instellingen van hoger onderwijs, nationaal én internationaal?

  Vertaling van positionering en propositie naar alle doelgroepen

  De diverse doelgroepen: studenten (bachelor en master), medewerkers (staf en wetenschappelijk personeel), toekomstige medewerkers en stakeholders worden voortaan vanuit dezelfde positionering en propositie benaderd. Dat wil niet zeggen dat iedereen dezelfde tekst en boodschap ontvangt, maar dat de kern vanuit waar gecommuniceerd wordt wel altijd dezelfde is.

  Een belangrijk resultaat is dat de nu geformuleerde positionering gedragen wordt op het hoogste niveau. Het wordt niet langer gezien als ‘het speeltje van communicatie’, maar is de verantwoordelijkheid van de hele universiteit, het bestuur voorop. Uiteindelijk zal de gehele communicatie van de universiteit een afgeleide zijn van de nu bepaalde positionering.

  Online

  De positionering is direct toegepast op de werving van (inter-)nationale masterstudenten. Budget om studenten uit binnen- en buitenland te werven is voor 95 % besteed aan SEO (search engine optimalisation) en social media (met name Facebook).

  top
  TwitterBlogoLinkedinfacebook