HOME
top

Merken & Werken is Denken & Doen

Mijn overtuiging is dat de kracht van een merk in de mens zit.
Elk merk - welk merk dan ook - bestaat dankzij de mensen die
het kopen, het gebruiken, het beleven of het afkeuren,
maar natuurlijk ook dankzij de mensen die er werken.

Allemaal mensen met een eigen mening, een eigen
achtergrond, een eigen wil. Zij maken het
merk, letterlijk, met hun eigen verhaal.
Positioneren is dan ook bij uitstek
géén bedrijfskundige exercitie. lees verder
top